Aktywizacja dzieci i młodzieży dzięki lokalnym centrom aktywności i integracji w gminie Stawiguda

'