Budowa traktu pieszo – rowerowego od działki 211/4 obręb Jaroty do skrzyżowania z ulicą Bukowskiego