„Ekologia-Informacja-Promocja dla rozwoju Turystyki w Gminie Stawiguda”

Głównym zadaniem operacji jest stworzenie strony internetowej, której zadaniem będzie informowanie mieszkańców, turystów jak prawidłowo segregować odpady, w jaki sposób kompostować odpady zielone, gospodarować wody opadowe i nie marnować jedzenia w kuchni. Działania objęte projektem zwiększa wśród odbiorców poziom ekologicznej świadomości oraz zwrócą uwagę jak ważna w dzisiejszych czasach jest selektywna zbiórka odpadów i ponownie wykorzystanie zasobów przyrody i gospodarowanie jej zasobami w sposób racjonalny.

W ramach projektu planuje się również:

  • Opracowanie i wydrukowanie Broszur Informacyjnych (Kompostowanie, Zero Waste w Kuchni, Ogrody Deszczowe w gruncie, Ogrody Deszczowe w pojemnikach, Metody zwiększania retencji wody deszczowej, Infiltracyjna niecka retencyjna)
  • Organizacje spotkań informacyjnych ( Segregowanie odpadów, Zero waste w Kuchni, Kompostowanie, Zagospodarowanie wód opadowych, Zioła naszego regionu)


Rozpoczęcie operacji Lipiec 2021r. a jej zakończenie Wrzesień 2022r.