Kontakt

piątek, 13 sierpień 2021

Do:

UWAGA!!!  - organizacja bezpośredniej obsługi interesantów

Szanowni Państwo,
w związku z utrzymującym się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 Urząd Gminy w Stawigudzie w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin oraz kierując się dobrem zarówno interesantów, jak i urzędników od dnia 12 października 2020 r. ograniczył do minimum wizyty w Urzędzie.  W celu zwiększenia bezpieczeństwa oraz uniknięcia kolejek, zalecane jest wcześniejsze uzgadnianie – telefoniczne lub mailowe – terminu wizyty w Urzędzie Gminy.


Gmina Stawiguda
ul. Olsztyńska 10
11-034 Stawiguda
e-mail: 

Bank Spółdzielczy w Olsztynku
12 8823 0007 2001 0100 1973 0004

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
17 8823 0007 2004 0100 1973 0055

 

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:15 do 16:15
Wt-Cz: 7:15 do 15:15
Pt: 7:15 do 14:15

Telefony

Sekretariat
Katarzyna Jasiuczenia
tel. 89 512-64-75
fax:
89 65-00-360
e-mail: 

Punkt Przyjęcia Interesanta
ul. Jeziorna 24, Bartąg
Harmonogram

 


 

Referat Gospodarki Komunalnej

Kierownik
Tomasz Drewnik
e-mail:

Zastępca kierownika
Eugeniusz Górka
tel. 89 512-69-41
e-mail:
e-mail:

Utrzymanie dróg
Wojciech Kaspruk - Inspektor
tel. 89 512-69-42
kom: 509-420-539
e-mail:

Izabela Waraksa - Inspektor
tel. 89 512-65-81
e-mail: 

Awarie sieci lub przyłączy
wododociągowcyh i kanalizacyjnych
należy zgłaszać:

w godzinach pracy Urzędu Gminy:
tel. 89 512-69-41
po godzinach pracy urzędu:
Oczyszczalnia ścieków:
tel. 89 512-63-98 lub 506-062-330

Wojciech Stachera
tel. 89 512-69-41
e-mail:
e-mail:

 

 
 

Referat Ochrony Środowiska i Promocji

Kierownik
Monika Jabłońska - Zastępca kierownika
tel. 89 512-64-77
e-mail:

 

Promocja
Monika Grzymowicz –  Inspektor
tel. 89 512-64-77
e-mail:

Ewa Leszczyńska –  Inspektor
tel. 89 512-64-77
e-mail: 

Ochrona środowiska
Aleksandra Popiołek - Inspektor
tel. 89 512-64-77
e-mail: 
 

 


Referat Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik referatu
Anna Czaczkowska - tel. 89 519-56-89
e-mail:
e-mail:

Teresa Borowa - Inspektor
tel. 89 512-69-20
e-mail:

Anna Bajkowska - Zastępca kierownika
tel. 89 512-69-20
e-mail:

Lucyna Czodrowska - Inspektor
tel. 89 512-69-20
e-mail:


Referat Budownictwa i Zamówień Publicznych  

 

Kierownik referatu
Magdalena Barska
tel. 89 512-68-24
kom. 723-040-023
e-mail:

Kacper Nowakowski - Podinspektor
tel. 89 512-68-39
e-mail:

Anna Narloch-Scharnowska - Inspektor
tel. 89 512-68-39
e-mail:

Grażyna Miazio - Inspektor
tel. 89 512-68-38
e-mail:

Anna Miłosek-Bartuszek - Inspektor 
tel. 89 512-68-39
e-mail: 
Barbara Mordasewicz - Inspektor 
tel. 89 512-68-38
e-mail:

Katarzyna Lechowicz - Podinspektor 
tel. 89 512-68-39
e-mail: 

 

Finanse Gminy

Skarbnik
Renata Wieczorek
tel.: 89 512-
62-56
kom. 509-757-295
e-mail:
e-mail:

 


Referat Finansowo-Budżetowy

Agnieszka Zomrowska - Z-ca skarbnika
tel. 89 512-68-36
e-mail:

Anna Szczotko - Główna Księgowa
tel. 89 512-69-32
e-mail:

Katarzyna Śliżewska - Podinspektor
tel. 89 512-68-36
e-mail:

Edyta Wilk - Inspektor
tel.89 512-69-32
e-mail:

Katarzyna Wanic - Podinspektor
tel.89 512-69-32
e-mail:

Karina Stec-Kalkowska  - Inspektor
tel. 89 512-68-37 (KASA)
e-mail:

Marzena Jurgielewicz - Referent
tel.89 512-68-36
e-mail: 
Małgorzata Stańczak - Podinspektor
tel.89 512-68-36
e-mail: 

 


Referat Podatków i Opłat

Kierownik referatu
Lucyna Stemplińska
tel. 89 512-69-43
e-mail:
e-mail:

 

Magdalena Gesek - Zastępca kierownika
tel. 89 512-64-78
e-mail:

Katarzyna Drelich - Inspektor
tel. 89 512-69-40
e-mail:

Gabriela Skowasz - Inspektor
tel. 89 512-69-40
e-mail:

Anna Ziółkowska - Inspektor
tel. 89 512-64-78
e-mail:

Ewa Wawrzyniak - Podinspektor
tel. tel. 89 512-69-40
e-mail:

Odczyt wodomierzy:
Sławomir Pieńkosz - Inspektor
tel. 509-757-293
 

Referat Organizacyjno-Administracyjny

Sekretarz Gminy
Artur Bal
tel. 
89 512-64-75
e-mail:

Ryszard Ziemba - Główny Specjalista
tel. 
89 512-64-76
e-mail:

Julita Kuligowska – Inspektor
tel. 89 512-65-81
e-mail:


Katarzyna Jasiuczenia – Sekretarka
e-mail:

Dorota Graack – Podinspektor
tel. 607-757-003
e-mail: 

Archiwista, Ewidencja działalności gospodarczej

Witold Obarski - Informatyk
tel. 89 519-56-88
kom. 513-181-264
e-mail: 

Anna Małek-Folga – Inspektor
tel. 89 512-65-81
e-mail:
 

Referat ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

Kierownik referatu
Ilona Flis 
tel. 89 512-65-82
e-mail:


Dariusz Nawotczyński - Inspektor 
tel. 89 512-65-82
e-mail:

 


Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik referatu
Małgorzata Kołakowska
tel. 89 512 61 65
e-mail:
e-mail: 

 

Informacja dot. obsługi interesentów


Dorota Głusiec
tel. 89 512 61 65
e-mail:
 


Stanowiska samodzielne

Jacek Kubala 
Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
kom. 508-017-654 (wt, śr, czw)
e-mail:  
 

Balbina Chromiak-Nowak – Inspektor ds. Oświaty
tel. 89 512-64-76
e-mail:

Sławomir Pieńkosz
Inspektor ds. obronnych i wojskowych
kom. 509-757-293
e-mail: 
Marzena Waszkiewicz – Podinspektor ds. Oświaty
tel. 89 519-56-88
e-mail:
   

Konta bankowe

Opłaty za wodę i ścieki, czynsze:

Bank Spółdzielczy w Olsztynku
12 8823 0007 2001 0100 1973 0004

Opłaty administracyjne, podatki, dzierżawa, użytkowanie wieczyste, dowody osobiste:

Bank Spółdzielczy w Olsztynku
12 8823 0007 2001 0100 1973 0004 

 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
 
Bank Spółdzielczy w Olsztynku
17 8823 0007 2004 0100 1973 0055