Poprawa jakości warunków zamieszkania w Gminie Stawiguda poprzez doprowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej do dwóch miejscowości Bartąg i Bartążek