Poprawa warunków kształcenia ogólnego wspierającego umiejętności kluczowe uczniów w Gminie Stawiguda