Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie

 

Tytuł projektu: Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie

Procent dofinansowania: 80.90
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2015-11-09
Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu:2019-03-11
Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 2020-12-29
Całkowity koszt rozbudowy-  5397 306,19 zł
Kwota dofinansowania- 3 536 315,65 zł

W ramach projektu wnioskodawca przewiduje prace polegające na rozbudowie budynku Gminnego Ośrodka Kultury z remizą Ochotniczej Straży Pożarnej (część wydatków dot. OSP stanowi wydatek niekwalifikowalny). Istniejący budynek zostanie rozbudowany o dwa dwukondygnacyjne skrzydła: północne i południowo – zachodnie. Skrzydło północne będzie częściowo podpiwniczone. Wzdłuż wschodniej ściany istniejącego budynku zostanie dobudowane parterowe pomieszczenie ekspozycyjne. Istniejąca bryła zostanie przykryta nowym dachem, zharmonizowanym z dachami projektowanych skrzydeł, co ujednolici całą zabudowę. Budynek GOK z remizą OSP po rozbudowie znajdzie się całkowicie na działkach nr 747, 749, 300, 170/3 w obrębie Stawiguda, gmina Stawiguda.

Cele projektu

Zwiększenie ilości osób korzystających z oferty instytucji kultury w Stawigudzie poprzez przebudowę, rozbudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie w latach 2019-2020,

Cel 2

Przywrócenie funkcji kulturalnych budynkowi przy ul. Leśnej 2 w Stawigudzie poprzez wykonanie kompleksowego remontu budynku w latach 2019-2020

Cel 3

Efektywne wykorzystanie zasobów kultury dzięki przebudowie, rozbudowie Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie w latach 2019-2020.

 

Cele pozwolą na rozwiązanie problemów dotyczących różnych interesariuszy projektu:

Mieszkańcy Stawigudy oraz okolicznych gmin oraz turyści:

Konieczność wzbogacenia oferty kulturalnej oraz rozrywkowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Stawigudzie

Władze lokalne:

Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej regionu, podniesieniu jego walorów estetycznych, zapewnienie form spędzania czasu wolnego lokalnej społeczności, wzrost atrakcyjności turystycznej.