Spis Sołectw

WYNIKI WYBORÓW SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH NA KADENCJĘ 2019 - 2024

 

 

Lp.

Sołectwo

Data wyborów

Liczba osób biorących udział w zebraniu wiejskim

Przewodniczący zebrania

Dotychczasowy

Sołtys

Nowy Sołtys

Skład dotychczasowej Rady Sołeckiej

Skład nowej Rady Sołeckiej

1

Bartąg

 

19.03.2019

 

34

Agnieszka Zamrowska

Grzegorz Kołakowski

Grzegorz Kołakowski

1. Waldemar Kijewski

2. Leszek Kirzenkowski

3. Paweł Marek Mościan

4. Katarzyna Przeciszewska

5. Edward Szarnowski

1. Justyna Dowiedczyk

2. Waldemar Kijewski

3. Krzysztof Barłożek

4. Dominik Idzikowski

5. Łucja Kartasińska

2

Bartążek

20.03.2019

46

Karina Stec-Kalkowska

Przemysław Piech

Przemysław Piech

1. Michalina Ciota

2. Sylwia Kuca

3. Jolanta  Urbanowicz

4. Renata Radomska

5. Marlena Trojanowska

1. Michalina Ciota

1. Elżbieta Gąsiorowska

2. Renata Radomska

3. Kamil Szulc

4. Marlena Trojanowska

5. Jakub Zieliński

3

Dorotowo

21.03.2019

89

Gabriela Skowasz

Władysław Traskowski

Władysław Traskowski

1. Agnieszka Klinicka

2. Ryszard Krzywicki

3. Andrzej Moszczyński

4. Stanisław Pradoń

 

1. Stanisław Pradoń

2. Łukasz Kamiński

3. Ryszard Krzywicki

4. Waldemar Końpa

5. Andrzej Moszczyński

4

Gągławki

22.03.2019

34

Agnieszka Tkacz

Stanisław Banul

Stanisław Banul

1. Walter Bӧhnke

2. Marcin Kalkowski

3. Maryla Krogul

4. Angelika Kuźnicka

5. Andrzej Prusinowski

1. Artur Skierś

2. Marcin Podsiadlikowski

3. Alicja Grankowska

4. Marta Spychalska

5.Anna Fiedorowicz

5

Gryźliny-Zielonowo

26.03.2019

61

Eugeniusz Górka

Adam Walkowiak

Adam Walkowiak

1. Maciej Chmurkowski
 
2. Ewa Glińska
 
3. Tomasz Najmowicz
 
4. Agnieszka Panuś
 
5. Bożena Serafin
1. Maciej Chmurkowski
 
2. Jadwiga Tomiałojć
 
3. Tomasz Najmowicz
 
4. Joanna Retkowicz
 
5. Bożena Serafin

6

Jaroty

20.04.2022

10

Przemysław Piech

Zdzisław Gradowski

Iwona Czujak

 

1. Agnieszka Jamrozik

2. Monika Nitkiewicz

3. Jarosław Borys Strycharski

 

1. Ewelina Terebińska

2. Patryk Zachłowski

3. Andrzej Skwierawski

4. Wioleta Borczak

5. Roland Różański

7

Majdy-Kręsk

29.03.2019

52

Teresa Borowa

Antoni Gromadzki

Antoni Gromadzki

1. Marzena Augustynowicz

2. Roman Klawikowski

3. Jerzy Moryc

4. Stanisława Piórkowska

5. Wiesław Płócienniczak

1. Ewa Brodowska

2. Agnieszka Gromadzka

3. Roman Klawikowski

4. Jerzy Moryc

5. Stanisława Piórkowska

6. Wiesław Płócienniczak

7. Marek Zaorski

8

Miodówko-Zezuj

04.11.2021

 

      21

 
Jerzy Raczyk

Aniela Margasińska

Joanna Mutke

1. Karol Klimek

2. Małgorzata Kondek

3. Iwona Michalczyk

4. Marcin Żukian

 

1.Joanna Buczkowska

2.Małgorzata Kondek

3. Iwona Michalczyk

4. Joanna Mutke

5. Anna Rybak-Margasińska

9

Pluski - Rybaki

2.04.2019

61

Wojciech Kaspruk

Justyna Reisenberg

Justyna Reisenberg

1. Krzysztof Domagała
 
2. Wojciech Ganczewski
 
3. Józefa Hanowska
 
4. Bogdan Malka
 
5. Teresa Rokicka      
1. Krzysztof Domagała
 
2. Wojciech Ganczewski
 
3. Józefa Hanowska
 
4. Gabriela Drobniak
 
5. Teresa Rokicka      

          

10

Ruś

3.04.2019

93

Artur Bal

Halina Zapadka

Halina Zapadka

1. Piotr Nowak

2. Tadeusz Rzepecki

3. Ewa Wójcik

4. Grzegorz Stawiarski

1. Krzysztof Drachel

2. Piotr Nowak

3. Aniela Rus

4. Marek Słowakiewicz

5.Dariusz Tkacz

11

Stawiguda

4.04.2019

137

Lucyna Stemplińska

 

Karina Prokopska


Justyna Zdziechowska-Sadowska

Zofia Sokołowska

1. Karol Durka

2. Marek Michałkiewicz

3. Rafał Raczko

4. Grzegorz Smoliński

5. Zbigniew Stempliński

6. Przemysław Wąsiewski

7. Justyna Zdziechowska-Sadowska

Tadeusz Kuczko
 

1. Karol Durka

2. Wiesław Śnieżko

3. Maria Ewa Faljewska

Kinga Szpakowska

Zofia Sokołowska

4. Karina Prokopska

5. Zbigniew Stempliński 

12

Tomaszkowo

5.04.2019

102

Elżbieta Sargalska

Maria Dąbrowska

Mariusz Balcerzak

1. Urszula Dobrzańska

2. Elżbieta Klaussner

3. Bogdan Kula

4. Maria Malgrem

5. Beata Szaban

1. Agnieszka Rosolińska

2. Marek Najmoła

3. Agnieszka Abramek

4. Zygmunt Borecki

5. Urszula Dobrzańska

13

Wymój

8.04.2019

75

Lucyna Stemplińska

Aldona Kasińska

Monika Modzelewska

1. Iwona Barszczewska

2. Żaneta Durka

3. Jacek Stempliński

1. Jan Filipski

2. Leszek Góralski

Krzysztof Glapiński

3. Beata Karolewska

4. Katarzyna Leszczyńska

Beata Kołakowska

5. Renata Zembek

* Załącznik nr 1 do Sprawozdania z przeprowadzonych wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Stawiguda.