Stawiguda, Ceglana

poniedziałek, 25 luty 2019

Stawiguda, Stawiguda, Ceglana, warmińsko-mazurskie

 

Położenie
Nazwa lokalizacji oraz numery działek: Stawiguda, Ceglana, działki nr 810, 809, 808
Miasto / Gmina: Stawiguda
Adres (ulica, nr): Stawiguda, Ceglana
Powiat: olsztyński
Województwo: warmińsko-mazurskie
Powierzchnia nieruchomości
Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]: 0.6753 ha
Kształt działki: Prostokąt
Możliwość połączenia terenu: Nie, ograniczony układem komunikacyjnym
Informacje dotyczące nieruchomości
Orientacyjna cena gruntu [PLN/[m²]] włączając 23% VAT: Tender: 120 PLN/m²
Właściciel/ Właściciele Właściciel Stawiguda Commune
Powierzchnia przypadająca na właściciela 0.6753 ha
Rodzaj właściciela Gmina
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N):
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Usługi
Warunki nabycia/ udostępniania Sprzedaż
Wynajem Χ
Użytkowanie wieczyste Χ
Charakterystyka działki
Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]: N – 0,0881 ha RV – 0,347 ha RVI – 0,2402 ha
Różnica poziomów terenu [m]: 1
Ograniczenia wysokości budynków [m]: 12 m
Procent dopuszczalnej zabudowy: 60
Obecne użytkowanie: Teren nie użytkowany
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N): Χ
Poziom wód gruntowych [m]: No data
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N): Χ
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N): Χ
Przeszkody podziemne (T/N): Χ
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N):  electroenergy line 15kV
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N):  the land is in the Protected Area
Budynki i zabudowania na terenie (T/N): Χ
Połączenia transportowe
Dojazdowa droga do terenu Olsztyńska street with bituminous pavement: 9 m
Austostrada/droga ekspresowa/droga krajowa [km] National road 51: 2 km
Porty rzeczne i morskie w odległosći do 200 km [km] Elbląg: 105 km
Gdańsk: 190 km
Gdynia: 210 km
Kolej [km] Stawiguda: 0.5 km
Bocznica kolejowa [km] Olsztynek: 6 km
Olsztyn: 20 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Olsztyn-Mazury Airport in Szymany: 72 km
Modlin: 166 km
Gdańsk: 200 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Olsztyn: 20 km
Istniejąca infrastruktura
Elektryczność na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 0 m
Napięcie [kV] 15 kV
Gaz na terenie (T/N) Odległość przyłącza do granicy działki [m] 15 m
Woda przeznaczona do celów socjalnych na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 0 m
Dostępna objętość [m³/24h] 25
Woda przeznaczona do celów przemysłowych na terenie (T/N) Odległość przyłącza do granicy działki [m] 15 m
Kanalizacja na terenie (T/N) Odległość przyłącza do granicy terenu [m] 50 m
Dostępna objętość[m³/24h] 25
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Χ  
Telefony (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 15 m
Osoba przygotowująca ofertę
Nazwisko: Stawiguda - Gmina
Telefon: +48 89 512 68 38
e-mail: