Stawiguda, Kompleks Gryźliny

poniedziałek, 25 luty 2019

 Położenie


Nazwa lokalizacji oraz numery działek:

Stawiguda, Kompleks Gryźliny, działki nr 66/6

Miasto / Gmina:

Stawiguda/Gryźliny

Adres (ulica, nr):

Gryźliny

Powiat:

olsztyński

Województwo:

warmińsko-mazurskie

 Powierzchnia nieruchomości


Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]:

2,45 ha

Kształt działki:

Wielobok

Możliwość połączenia terenu:

Nie, ograniczony układem komunikacyjnym

 Informacje dotyczące nieruchomości


Orientacyjna cena gruntu [PLN/[m²]] włączając 23% VAT:


Tender: 80 PLN/m²

Właściciel/ Właściciele

Właściciel

Gmina Stawiguda

Powierzchnia przypadająca na właściciela

2,45 ha

Rodzaj właściciela

Gmina

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N):

X

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

-

Warunki nabycia/ udostępniania

Sprzedaż

Wynajem

Χ

Użytkowanie wieczyste

Χ

 Charakterystyka działki


Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]:

RIVa – 0,34 ha RIVb – 0,63 ha, RV – 0,48

Różnica poziomów terenu [m]:

1

Ograniczenia wysokości budynków [m]:

-

Procent dopuszczalnej zabudowy:

-

Obecne użytkowanie:

Teren nie użytkowany

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N):

Χ

Poziom wód gruntowych [m]:

Brak danych

Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N):

Χ

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N):

Χ

Przeszkody podziemne (T/N):

Χ

Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N):

Χ 

Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N):

teren leży na Obszarze Chronionego Krajobrazu

Budynki i zabudowania na terenie (T/N):

Χ

 Połączenia transportowe


Dojazdowa droga do terenu

Droga krajowa o nawierzchni

asfaltowej szerokości 9 m

Austostrada/droga ekspresowa/droga krajowa [km]

Droga ekspresowa S51: 0,5 km

Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km [km]

Elbląg: 105 km

Gdańsk: 190 km

Gdynia: 210 km

Kolej [km]

Stawiguda: 5 km

Bocznica kolejowa [km]

Olsztynek: 2 km

Olsztyn: 24 km

Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]

Olsztyn-Mazury Airport in Szymany: 72 km

Modlin: 166 km

Gdańsk: 200 km

Najbliższe miasto wojewódzkie [km]

Olsztyn: 24 km

 Istniejąca infrastruktura

Elektryczność na terenie (T/N)

Odległość przyłącza od granicy terenu [m]

60 m

Napięcie [kV]

15 kV

Gaz na terenie (T/N)

Odległość przyłącza do granicy działki [m]

0 m

Woda przeznaczona do celów socjalnych na terenie (T/N)

Odległość przyłącza od granicy terenu [m]

270 m

Dostępna objętość [m³/24h]

25

Kanalizacja na terenie (T/N)

Odległość przyłącza do granicy terenu [m]

300 m

Dostępna objętość [m³/24h]

25

Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie

Χ

 

Telefony (T/N)

Odległość przyłącza od granicy terenu [m]

350 m

Osoba przygotowująca ofertę


Nazwisko:

Agnieszka Tkacz

Telefon:

+48 89 512 68 38

e-mail: