Stawiguda, Kompleks Miodówko

poniedziałek, 25 luty 2019

 

 Położenie

Nazwa lokalizacji oraz numery działek:

Stawiguda, Kompleks Miodówko, działki nr 101/54, 101/55

Miasto / Gmina:

Stawiguda/Miodówko

Adres (ulica, nr):

Miodówko

Powiat:

olsztyński

Województwo:

warmińsko-mazurskie

 Powierzchnia nieruchomości


Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]:


1,3231 ha

Kształt działki:

Wielobok

Możliwość połączenia terenu:

Nie, ograniczony układem komunikacyjnym

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu [PLN/[m²]] włączając 23% VAT:

Tender: 80 PLN/m²

Właściciel/ Właściciele

Właściciel

Gmina Stawiguda

Powierzchnia przypadająca na właściciela

1,3231ha

Rodzaj właściciela

Gmina

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N):

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Zabudowa usługowo-produkcyjna

Warunki nabycia/ udostępniania

Sprzedaż

Wynajem

Χ

Użytkowanie wieczyste

Χ

 Charakterystyka działki

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]:

RV – 1,2656 ha RVI – 0,0575 ha

Różnica poziomów terenu [m]:

1

Ograniczenia wysokości budynków [m]:

12 m

Procent dopuszczalnej zabudowy:

70

Obecne użytkowanie:

Teren nie użytkowany

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N):

Χ

Poziom wód gruntowych [m]:

Brak danych

Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N):

Χ

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N):

Χ

Przeszkody podziemne (T/N):

Χ

Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N):

Χ 

Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N):

 the land is in the Protected Area

Budynki i zabudowania na terenie (T/N):

Χ

 Połączenia transportowe

Dojazdowa droga do terenu

Droga krajowa o nawierzchni

asfaltowej szerokości 9 m

Austostrada/droga ekspresowa/droga krajowa [km]

Droga ekspresowa S51: 2,5 km

Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km [km]

Elbląg: 105 km

Gdańsk: 190 km

Gdynia: 210 km

Kolej [km]

Stawiguda: 3 km

Bocznica kolejowa [km]

Olsztynek: 4 km

Olsztyn: 22 km

Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]

Olsztyn-Mazury Airport in Szymany: 72 km

Modlin: 166 km

Gdańsk: 200 km

Najbliższe miasto wojewódzkie [km]

Olsztyn: 22 km

 Istniejąca infrastruktura

Elektryczność na terenie (T/N)

Odległość przyłącza od granicy terenu [m]

0 m

Napięcie [kV]

15 kV

Gaz na terenie (T/N)

Χ

Odległość przyłącza do granicy działki [m]

2000 m

Woda przeznaczona do celów socjalnych na terenie (T/N)

Odległość przyłącza od granicy terenu [m]

200 m

Dostępna objętość [m³/24h]

25

Kanalizacja na terenie (T/N)

Odległość przyłącza do granicy terenu [m]

300 m

Dostępna objętość [m³/24h]

25

Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie

Χ

 

Telefony (T/N)

Odległość przyłącza od granicy terenu [m]

150 m

 Osoba przygotowująca ofertę

Nazwisko:

Agnieszka Tkacz

Telefon:

+48 89 512 68 38

e-mail: