Wdrożenie telemetrii i inteligentnych e-usług dla mieszkańców Gminy Stawiguda

W dniu 30 listopada 2017 roku Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin podpisał umowę o dofinansowanie projektu „Wdrożenie telemetrii i inteligentnych e-usług dla mieszkańców  Gminy Stawiguda” w ramach Osi priorytetowej 3 – „Cyfrowy Region”, działania 03.01.00 – „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

​W ramach projektu moduły teletransmisji danych z montażem i układem pomiaru wody zostaną zamontowane w 2360 różnych lokalizacjach na obszarze całej Gminy Stawiguda. Każdy moduł będzie montowany tam, gdzie są już obecnie zainstalowane wodomierze tzn. w punktach odbioru wody będących mieszkaniami jedno i wielorodzinnymi a także zakładami pracy. W szczególności dotyczy to następujących miejscowości i ich bezpośrednich okolic: Bartąg, Bartążek, Dorotowo, Gągławki, Gryźliny, Jaroty, Majdy, Miodówko, Pluski, Ruś, Stawiguda, Tomaszkowo, Wymój.

Po zakończeniu projektu nastąpi wdrożenie nowych e-usług. Projekt ma wartość: 3 mln złotych, z czego dofinasowanie wynosi 1,9 mln złotych