Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

 

Gmina Stawiguda realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego.

Sprzęt komputerowy zostanie przekazany uczniom szkół podstawowych oraz średnich, których krewni w linii prostej pracowali niegdyś w PGR, i których wnioski złożone do Urzędu Gminy Stawiguda w 2021 r. przeszły pozytywnie proces weryfikacji. W ramach projektu zostanie zakupionych 111 laptopów, 29 komputerów stacjonarnych i 2 tablety.

Umowa z Centrum Projektów Polska Cyfrowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2022 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” została podpisana 18.05.2022 r. Wartość dofinansowania projektu wyniosła 352 000,00 zł.