Wzrost działań kulturalnych i edukacyjnych oraz wzmocnienia kapitału społecznego poprzez budowę nowego obiektu świetlicy wiejskiej w miejscowości Gągławki w Gminie Stawiguda