Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego oraz Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Realizujemy 2 projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

Gmina Stawiguda realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

Celem projektów jest wsparcie jednostek oświatowych w realizacji zajęć zdalnych poprzez zakup laptopów z oprogramowaniem oraz zapewnienie nauczycielom i uczniom sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalną edukację.

W ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” zakupionych zostało 9 laptopów dla Szkoły Podstawowej w Rusi, 9 dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stawigudzie i 4 dla Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. Jana Baczewskiego w Gryźlinach.

Umowa o powierzenie grantu z Centrum Projektów Polska Cyfrowa została podpisana 23.04.2020 r. Wartość dofinansowania projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” wyniosła 70 000,00 zł.

 

W ramach projektu „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” zakupionych zostało po 11 laptopów dla Szkoły Podstawowej w Rusi oraz 10 dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Olimpijczyków Polskich w Stawigudzie.

Umowa o powierzenie grantu z Centrum Projektów Polska Cyfrowa została podpisana 08.06.2020 r. Wartość dofinansowania projektu Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” wyniosła 54 733,77 zł.

W ramach działań informacyjno-promocyjnych w siedzibach Beneficjenta oraz szkół, którym przekazano sprzęt umieszczono plakaty informujące o wsparciu projektów ze środków Unii Europejskiej.