Przetargi/Bids

poniedziałek, 27 sierpień 2018

Przetargi na sprzedaż nieruchomości dnia 27 września 2018 r.

- sprzeadż nieruchomości położonych w obrębie Stawiguda przy ul. Łąkowej

- sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Stawiguda przy ul. Lipowej;

- sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Stawiguda przy ul. Dębowej;

- sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Pluski przy ul. Polnej;

- sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Gryźliny przy ul. Truskawkowej;

 

 

Informacja o unieważnieniu przetargu ogłoszonego na dzień 14 czerwca 2018 r. na sprzedaż nieruchomości położonej w obrebie Stawiguda przy ul. Ceglanej

Przetargi na sprzedaż nieruchomości dnia 14 czerwca 2018 r.

- sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Stawiguda przy ul. Ceglanej

- sprzedaz nieruchomości położonej w obrebie Stawiguda przy ul. Łąkowej

sprzedaz nieruchomości położonej w obrebie Stawiguda przy ul. Dębowej

- sprzedaz nieruchomości położonej w obrebie Stawiguda przy ul. Lipowej

Przetargi na sprzedaż nieruchomości dnia 15 czerwca 2018 r.

- sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Gryźliny (nr ewid. 124)

- sprzedaż nieruchomości położonej w obrebie Pluski przy ul. Polnej

 

 

Przetargi dnia 08.02.2018 r.

- na sprzedaż nieruchomości (lokal mieszkalny) w obrębie Rybaki, gmina Stawiguda;

- na sprzedaż nieruchomości w obrębie Pluski, gmina Stawiguda;

- na sprzedaż nieruchomości w obrębie Stawiguda, gmina Stawiguda (ul. Dębowa);