Konkurs

wtorek, 14 sierpień 2018

Konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA)

Informacja ogólna o konkursie

Tematem konkursu w 2018 r. jest: „Współpraca Policji ze społecznością lokalną (ang. community policing) jako ważna metoda zwiększania obiektywnego i subiektywnego bezpieczeństwa” – najlepsza inicjatywa w zakresie budowania lokalnej koalicji na rzecz bezpieczeństwa oraz współpracy z partnerami lokalnymi.

Europejska Nagroda w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości ma na celu nagrodzenie najlepszych projektów w zakresie zapobiegania lub ograniczania tego zjawisku, jak i poczucia zagrożenia. Udział w konkursie jest otwarty dla każdego projektu, czy też inicjatywy. Istotnym warunkiem stawianym przez EUCPN jest wskazanie projektów, które zostały wcześniej poddane ewaluacji. Dołączone do projektu materiały tj. ulotki, zdjęcia, prezentacje nie będą podlegały ocenie.

Projekty, opisane na formularzu zgłoszeniowym, należy składać do dnia 24 sierpnia 2018 r. (data wpływu do urzędu) na adres:

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn

Urząd Wojewódzki dokona wyboru maksymalnie 3 najlepszych projektów ze swojego województwa, a następnie przekazuje formularze konkursowe do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Polski kandydat do nagrody ECPA zostanie wybrany przez Komisję powołaną w MSWiA.

Załączniki:

  1. Formularz zgłoszeniowy.
  2. Arkusz oceny projektu.
  3. Regulamin krajowych eliminacji do corocznego konkursu ECPA.
  4. Komunikat Prezydencji Austriackiej.
  5. Zasady i procedury przyznawania nagrody.

Informacja na stronie internetowej Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN): https://eucpn.org/events/european-crime-prevention-award-ecpa-and-best-practice-conference-bpc

Informacja na stronie internetowej MSWiA:
https://mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/europejska-siec-zapobie/aktualnosci