Konsultacje społeczne

środa, 24 październik 2018

Analiza lokalizacji parkingów P&R – konsultacje społeczne Zapraszamy Mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących lokalizacji parkingów Park&Ride (P&R). Konsultacje dotyczą lokalizacji parkingów w całym Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Olsztyn (obejmującym obszar Olsztyna oraz Gmin Barczewo, Stawiguda, Dywity, Jonkowo, Purda i Gietrzwałd).

Przedstawiamy raport z konsultacji społecznych w sprawie "Analizy możliwości lokalizacji parkingów P&R w Olsztynie i jego obszarze funkcjonalnym"

do pobrania:


Celem konsultacji jest poznanie Państwa opinii o lokalizacji parkingów, ich wyposażeniu i działaniach, które mogą zachęcić Państwa do korzystania z nich.  

Poniżej załączona jest ankieta konsultacyjna. Prosimy o jej wypełnienie w terminie do 16 listopada 2018 r. Ankieta jest dostępna również w formie interaktywnej (Google Forms – pod tym adresem) oraz w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy w Stawigudzie, Biuro Obsługi Klienta. Tam też prosimy składać wypełnione ankiety papierowe; skan ankiety można wysłać również na adres . Termin składania/wysyłania ankiet upływa 16 listopada 2018 r.

W związku z konsultacjami odbędzie się również spotkanie warsztatowe, którego celem jest poznanie Państwa szczegółowych opinii o lokalizacji parkingów. Spotkanie odbędzie się 13 listopada 2018 r., godz. 16.00, Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie, ul. Leśna 2.

Wszelkie pytania związane z konsultacjami proszę kierować na adres .

Do pobrania:

 

ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO OLSZTYNA