Nabór na stanowisko Asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawigudzie

wtorek, 2 luty 2021

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawigudzie ogłasza nabór na stanowisko Asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawigudzie.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście, w siedzibie GOPS Stawiguda lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie, 11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10 z dopiskiem Nabór na stanowisko asystent rodziny - w terminie do dnia 17 luty 2021 r. do godziny 15.00. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Załączniki: