Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

czwartek, 4 luty 2021

Wójt Gminy Stawiguda podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, będącej w części własnością Gminy Stawiguda, przeznaczonej do dzierżawy na cele mieszkaniowe.

Załącznik: