Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

poniedziałek 10 lipca 2023

Wójt Gminy Stawiguda informuję o konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego o nazwie „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Stawiguda możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024”.

Załączniki: