Konkurs Ofert -Sport

poniedziałek 29 stycznia 2024

Wójt Gminy Stawiguda ogłasza I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stawiugda na 2024 rok w sferze wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 

Zarządzenie Wójta Gminy Stawiguda nr 8/2024 

Załacznik nr 1 Ogłoszenie o konkursie 

Załacznik nr 2 Oferta realizacji Zadania 

Załacznik nr 3 Oświadczenie RODO 

Sprawozdanie z wykonania zadania

Przykładowa wypełniona oferta
 

Czas na złożenie ofert upływa 19 lutego o godzinie 16:15. Szczegółowe pytania proszę kierować do Pana Pawła Pietrzak; 89 512 64 77, 885 302 330 e-mail: