Konsultacje społeczne projektu „Strategia Rozwoju Gminy Stawiguda do roku 2030”

piątek 5 lipca 2024

Zapraszamy Mieszkańców Gminy Stawiguda do udziału w konsultacjach społecznych, których przedmiotem jest projekt dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Stawiguda do roku 2030”, wskazujący kierunki oraz cele strategiczne określające rozwój Naszej Gminy w perspektywie najbliższych lat.

Konsultacje przeprowadzone będą w postaci zbierania uwag i opinii na Formularzu zgłaszania uwag do dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Stawiguda do roku 2030”

 

Wypełniony formularz prosimy przesłać:

  1. pocztą elektroniczną na adres: wpisując w tytule e-maila: „Konsultacje społeczne – Strategia Rozwoju Gminy Stawiguda do roku 2030 r.” lub
  2. przesłać listownie na adres: Urzędu Gminy Stawiguda ul. Olsztyńska 10; 11-034 Stawiguda z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – Strategia Rozwoju Gminy Stawiguda do roku 2030 r.” lub
  3. dostarczyć bezpośrednio do budynku Urzędu Gminy Stawiguda w godzinach pracy Urzędu do dnia 15.09.2024 r.

 

Załączniki: