Utworzenie centrum kulturowego poprzez wykonanie renowacji budynku zabytkowej kaplicy ewangelickiej w Stawigudzie