Dyżury w POI

Dyżury w Punkcie Obsługi Interesanta przy ul. Stawigudzkiej 7 lokal J

Więcej informacji o "Dyżury w POI"
Przewonienie gazu ziemnego

Szanowni Państwo, uprzejmnie informuję, że PSG sp. z o. o. Oddział w Gdańsku Zakład w Olsztynie przeprowadzi w dniach 04-06 października 2016 roku na terenie gminy Stawiguda akcję przewonienia gazu ziemnego "Jesień 2016", która ma na celu wykrycie i usunięcie nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej i instalacjach wewnętrznych w budynkach.

Więcej informacji o "Przewonienie gazu ziemnego"
III miejsce zajęły BABY RUŚKIE

III miejsce zajęły BABY RUŚKIE. Podczas Warmińsko-Mazurskich Dożynek Wojewódzkich, które odbyły się 18 września br. w Olsztynku Samorząd województwa nagrodził i przyznał III miejsce dla Koła Gospodyń Wiejskich w Rusi w ramach konkursu na "Najładniejsze stoisko dożynkowe Kół Gospodyń Wiejskich 2016". Serdecznie gratulujemy wszystkim Babom Ruśkim i życzymy kolejnych sukcesów oraz chęci i motywacji przy kolejnych działaniach.

Więcej informacji o "III miejsce zajęły BABY RUŚKIE"
Ogłoszenie o pracę

Urząd Gminy w Stawigudzie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Zastępca kierownika Gospodarki Komunalnej

Więcej informacji o "Ogłoszenie o pracę"
Tydzień Sportu za nami!

Gmina Stawiguda wzięła udział w Europejskim Tygodniu Sportu realizowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W dniach 13-16 września 2016 r. odbyły się otwarte zajęcia: trening funkcjonalny, zumba, ultimate frisbee oraz joga. Organizatorami akcji są Gmina Stawiguda, Publiczne Gimnazjum w Stawigudzie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie.

Więcej informacji o "Tydzień Sportu za nami!"
Ankieta

Gminny Program Rewitalizacji na lata 2016-2026, Szanowni Państwo, W związku z działaniami związanymi z przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji serdecznie zapraszamy wypełnienia poniższej ankiety. Wypełnione ankiety można składać osobiście lub listownie w Urzędzie Gminy Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda bądź mailem na adres: stawiguda@stawiguda.pl

Więcej informacji o "Ankieta"
Czysta Gmina 2016

W poniedziałek (19 września br.) Wójt Gminy Stawiguda spotkała się z dziećmi i młodzieżą ze Szkoły Podstawowej w Stawigudzie, Szkoły Podstawowej w Gryźlinach i Gimnazjum w Stawigudzie, gdzie podsumowana została akcja ekologiczna "Czysta gmina".

Więcej informacji o "Czysta Gmina 2016"
Ogłoszenie

Ogłoszenie Starosty Olsztyńskiego o pracach obserwacyjno - pomiarowych w ramach zadania „Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018".

 

Więcej informacji o "Ogłoszenie"
Oferta pracy

Urząd Gminy w Stawigudzie Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: konserwator-kierowca.

Więcej informacji o "Oferta pracy"
Gmina Stawiguda
Historia warmińskiej gminy Stawiguda sięga pierwszej połowy XIV wieku. Najstarszą miejscowością jest Bartążek, gdzie już w 1335 roku wzniesiono niewielki zameczek, wokół którego kapituła warmińska zorganizowała później własny majątek ziemski.
Więcej informacji o "Gmina Stawiguda"
Walory przyrodnicze
Gmina słynie z urokliwych krajobrazów i wyjątkowej urody miejsc. Wpływa na to wiele czynników: urozmaicona rzeźba terenu, różnorodna roślinność, osobliwości przyrody, rozległe kompleksy lasów sosnowo-świerkowych wytwarzających specyficzny mikroklimat.
Więcej informacji o "Walory przyrodnicze"

Witamy na stronie gminy Stawiguda

Historia warmińskiej gminy Stawiguda sięga pierwszej połowy XIV wieku. Najstarszą miejscowością jest Bartążek, gdzie już w 1335 roku wzniesiono niewielki zameczek, wokół którego kapituła warmińska zorganizowała później własny majątek ziemski.

Aktualności

Tydzień Sportu za nami!
22.09.2016
Gmina Stawiguda wzięła udział w Europejskim Tygodniu Sportu realizowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W dniach 13-16 września 2016 r. odbyły się otwarte zajęcia: trening funkcjonalny, zumba, ultimate frisbee oraz joga. Organizatorami akcji są Gmina Stawiguda, Publiczne Gimnazjum w Stawigudzie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie.
Ankieta
21.09.2016
Gminny Program Rewitalizacji na lata 2016-2026, Szanowni Państwo, W związku z działaniami związanymi z przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji serdecznie zapraszamy wypełnienia poniższej ankiety. Wypełnione ankiety można składać osobiście lub listownie w Urzędzie Gminy Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda bądź mailem na adres: stawiguda@stawiguda.pl
Czysta Gmina 2016
20.09.2016
W poniedziałek (19 września br.) Wójt Gminy Stawiguda spotkała się z dziećmi i młodzieżą ze Szkoły Podstawowej w Stawigudzie, Szkoły Podstawowej w Gryźlinach i Gimnazjum w Stawigudzie, gdzie podsumowana została akcja ekologiczna "Czysta gmina".
Ogłoszenie
20.09.2016
Ogłoszenie Starosty Olsztyńskiego o pracach obserwacyjno - pomiarowych w ramach zadania „Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018".  
Oferta pracy
19.09.2016
Urząd Gminy w Stawigudzie Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: konserwator-kierowca.
Europejski Tydzień Sportu
30.08.2016
Udział na wszystkich wydarzeniach bezpłatny! Weź udział w każdej z zaproponowanej aktywności i wygraj rower KROSS. To będzie największe sportowe wydarzenie na Warmii i Mazurach!
Regaty śródlądowych jachtów
30.08.2016
Wójt Gminy Stawiguda spotkała się dzisiaj z medalistami najtrudniejszych w Polsce regat śródlądowych jachtów typu DZ, którzy w ubiegłym miesiącu przyjechali do naszej gminy z medalami.
Otwarty konkurs ofert
30.08.2016
Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 dalej ustawa) w związku z uchwałą Nr X/101/2015 Rady Gminy Stawiguda z dnia 15 października 2015 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Stawiguda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 (dalej uchwała), Wójt Gminy Stawiguda ogłasza otwarty konkurs ofert.
Obwieszczenie
29.08.2016
OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w centrum miejscowości Stawiguda, gmina Stawiguda
Zaproszenie
26.08.2016
Wójt Gminy Stawiguda zaprasza wszystkie chętne osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) do udziału w pracach komisji konkursowej,