Europejski Tydzień Sportu

Udział na wszystkich wydarzeniach bezpłatny! Weź udział w każdej z zaproponowanej aktywności i wygraj rower KROSS. To będzie największe sportowe wydarzenie na Warmii i Mazurach!

Więcej informacji o "Europejski Tydzień Sportu"
Regaty śródlądowych jachtów

Wójt Gminy Stawiguda spotkała się dzisiaj z medalistami najtrudniejszych w Polsce regat śródlądowych jachtów typu DZ, którzy w ubiegłym miesiącu przyjechali do naszej gminy z medalami.

Więcej informacji o "Regaty śródlądowych jachtów"
Otwarty konkurs ofert

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 dalej ustawa) w związku z uchwałą Nr X/101/2015 Rady Gminy Stawiguda z dnia 15 października 2015 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Stawiguda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 (dalej uchwała), Wójt Gminy Stawiguda ogłasza otwarty konkurs ofert.

Więcej informacji o "Otwarty konkurs ofert"
Obwieszczenie

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w centrum miejscowości Stawiguda, gmina Stawiguda

Więcej informacji o "Obwieszczenie"
Zaproszenie

Wójt Gminy Stawiguda zaprasza wszystkie chętne osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) do udziału w pracach komisji konkursowej,

Więcej informacji o "Zaproszenie"
Informacja

W nawiązaniu do wniesionego pisma mieszkańców wsi Ruś zmienia się termin spotkania w zakresie eksploatacji kruszyw z działek 29/2, 24, 25 oraz w sprawie budowy obwodnicy. Spotkanie odbędzie się w dniu 5 września (poniedziałek) o godzinie 17:00 w świetlicy wiejskiej w Rusi.

Więcej informacji o "Informacja"
Nabór na wolne stanowisko pracy

Urząd Gminy W Stawigudzie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: konserwator - kierowca

Więcej informacji o "Nabór na wolne stanowisko pracy"
III miejsce dla Żeglarzy!

Już po raz piętnasty, w dn. 13-14.08.2016 r., odbyły się najtrudniejsze w Polsce regaty śródlądowe jachtów typu DZ. Rozgrywane są w formule 24 godzinnego wyścigu non-stop. Trasa regat wiodła przez jeziora i kanały północnej części szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Start i meta regat znajdowały się przed portem MCŻiTW na jeziorze Kisajno w Giżycku.

Więcej informacji o "III miejsce dla Żeglarzy!"
Konsultacje w sprawie szlaku,

Stowarzyszenie LGD "Południowa Warmia" oraz Gmina Stawiguda zwraca się do Państwa z prośbą o skonsultowanie wstępnie przyjętych szlaków, które są wzięte pod uwagę w przygotowywanym projekcie do programu  RPO WWM 6.2.3. Efektywne wykorzystanie zasobów.

Więcej informacji o "Konsultacje w sprawie szlaku,"
Gmina Stawiguda
Historia warmińskiej gminy Stawiguda sięga pierwszej połowy XIV wieku. Najstarszą miejscowością jest Bartążek, gdzie już w 1335 roku wzniesiono niewielki zameczek, wokół którego kapituła warmińska zorganizowała później własny majątek ziemski.
Więcej informacji o "Gmina Stawiguda"
Walory przyrodnicze
Gmina słynie z urokliwych krajobrazów i wyjątkowej urody miejsc. Wpływa na to wiele czynników: urozmaicona rzeźba terenu, różnorodna roślinność, osobliwości przyrody, rozległe kompleksy lasów sosnowo-świerkowych wytwarzających specyficzny mikroklimat.
Więcej informacji o "Walory przyrodnicze"

Witamy na stronie gminy Stawiguda

Historia warmińskiej gminy Stawiguda sięga pierwszej połowy XIV wieku. Najstarszą miejscowością jest Bartążek, gdzie już w 1335 roku wzniesiono niewielki zameczek, wokół którego kapituła warmińska zorganizowała później własny majątek ziemski.

Aktualności

Europejski Tydzień Sportu
30.08.2016
Udział na wszystkich wydarzeniach bezpłatny! Weź udział w każdej z zaproponowanej aktywności i wygraj rower KROSS. To będzie największe sportowe wydarzenie na Warmii i Mazurach!
Regaty śródlądowych jachtów
30.08.2016
Wójt Gminy Stawiguda spotkała się dzisiaj z medalistami najtrudniejszych w Polsce regat śródlądowych jachtów typu DZ, którzy w ubiegłym miesiącu przyjechali do naszej gminy z medalami.
Otwarty konkurs ofert
30.08.2016
Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 dalej ustawa) w związku z uchwałą Nr X/101/2015 Rady Gminy Stawiguda z dnia 15 października 2015 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Stawiguda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 (dalej uchwała), Wójt Gminy Stawiguda ogłasza otwarty konkurs ofert.
Obwieszczenie
29.08.2016
OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w centrum miejscowości Stawiguda, gmina Stawiguda
Zaproszenie
26.08.2016
Wójt Gminy Stawiguda zaprasza wszystkie chętne osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) do udziału w pracach komisji konkursowej,
Informacja o sesji 4.07.2016
28.06.2016
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), zwołuję XVI sesję Rady Gminy Stawiguda, która odbędzie się dnia 4 lipca 2016 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie przy ul. Leśnej 2.
Wyróżnienie dla GOPS w Stawigudzie
23.06.2016
15 czerwca 2016 r. w Hotelu Park w Olsztynie odbyła się wojewódzka konferencja z okazji Światowego Dnia Praw Osób Starszych. Spotkanie nosiło tytuł „Prawo osób starszych do przyjaznej przestrzeni publicznej, aktywności społecznej oraz bezpieczeństwa”.
Komisje Rady Gminy 29.06.2016 r.
22.06.2016
Informujemy, że w n/w dniu, w sali narad Urzędu Gminy w Stawigudzie przy ul. Olsztyńskiej 10 odbędzie się posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy wg zamieszczonego porządku obrad.
Głosowanie na kandydatów GRDPP
21.06.2016
Urząd Gminy Stawiguda przypomina, że na podstawie Zarządzenia nr 61/2016 z dnia 25 maja 2016 r.  głosowanie na kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Stawiguda na lata 2016-2019 odbędzie się dnia 22 czerwca 2016 r. o godzinie 15.15 w sali narad Urzędu Gminy Stawiguda, ul. Olsztyńska 10.
Zostań partnerem Stawigudiady!
15.06.2016
Gmina Stawiguda wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Stawigudzie serdecznie zapraszają do uczestnictwa i partnerstwa w organizowanym po raz XXIII FESTYNIE GMINNYM „STAWIGUDIADA 2016”. Wydarzenie to odbędzie się od 8 do 10 lipca 2016 r.